Luv Chain Chlorinated Paraffin (SCCP) Cov Ntsiab Lus Rau Rooj Tog

- May 30, 2018-

Short Chain Chlorinated Paraffin (SCCP) Cov ntsiab lus rau rooj tog


[EU]

 

Tag nrho cov khoom siv tau yooj yim thiab tsis muaj txhij txhua yuav tsum tsis pub tshaj 0.15% (1,500ppm) ntawm cov saw hlau chlorinated paraffin (SCCP) hauv cov khoom.

 

Cov khoom thiab cov tshuaj sib tov yuav tsum tsis pub tshaj 1% (10,000ppm) ntawm cov saw hlau chlorinated paraffin (SCCP).

 

Ua qhov SVHC kev luj xyuas yog tias qhov tshuaj tiv thaiv tshaj 1,000 mg / kg.

 

Nyob ntawm qhov kev xeem, daim ntawv pov thawj (LoG) lossis cov ntaub ntawv thib peb tuaj yeem xa tau yog tias sau hnub tsis pub dhau ib xyoo. Daim ntawv xeem

yuav tsum muaj tag nrho cov ntaub ntawv muaj kev pheej hmoo siab yog tias tsis yog, tus nqi tsis dhau.

 

Nco Ntsoov:

- Cov khoom phom sij yog txhua yam khoom siv thiab cov khoom siv tsis zoo, cov roj hmab, cov xim thiab coatings, tawv, adhesives, sealants.

- Ua kom zoo li 3 txoj hauv kev zoo li cov ntaub ntawv.