Plywood Enterprises Environmental Protection Inspection Upgrading

- May 15, 2018-

Cov lag luam Plywood
Kev tiv thaiv txog kev tiv thaiv ib puag ncig, Yog tias cov khw muag khoom tseem tsis hloov lossis tsis muaj kev hloov siab tshiab, yuav raug rho tawm ntawm kev ua lag luam.

Peb yuav tsum ua raws li peb lub teb chaws txoj cai thiab kho peb cov kev xav thiab kev loj hlob npaj kom hloov mus rau txoj kev sib ntsib.Nws yuav ua ib lub sij hawm ntev ntev