EPA / CARB FORMALDEHYDE EMISSION TEST Tshaj Tawm

- May 14, 2018-

Ntau Plywood Factories kuaj lawv cov plywood kom tau raws li EPA / CARB FORMALDEHYDE EMISSION raws cai.

Muaj qee cov khoom siv siv TSIS MUAJ NEEG TSIS PUB LUAM (TSCA Title VI ntawv los yog CARB2 Certified (txog thaum Lub Tsib Hlis 2019) los ntawm EPA pom zoo TPC) los kuaj cov kua qia hluav taws zis formaldehyde emission rates, qhov no yuav tsis tau los ntawm feem ntau ntawm cov neeg yuav khoom.

Yog li, thaum ua daim ntawv xeem, nug lub koom haum uas teev npe rau EPA / CARB cov ntawv pov thawj rau koj.