REACH yog dab tsi

- Apr 19, 2018-

REACH yog dab tsi?


REACH siv rau ntau lub lag luam

Tshuaj

Dyeing

Kev luam tawm

Softlines -textile thiab apparel

Nkawm khau

Cov khoom ua si

Consumer electronics

Khoom siv hauv tsev

Lwm tus neeg siv khoom ...Cov pigments ib leeg los yog ib qho khoom siv

Cov pigments sib tov, cov kuab tshuaj, kua cwjmem, ua vaj tse, thiab lwm yam

Txawv lub Cheebtsam hauv ib lub tshooj.

Ntuav ib ntus khoom


Muab tso tawm:

Qhov kev tso tawm muaj txiaj ntsig zoo los yog muaj txiaj ntsim me me ntawm tsab xov xwm, los yog, nyob rau hauv lwm yam lus, qhov kev tso tawm pab txhawb ntxiv rau 'tus nqi ntxiv' ntawm tsab xov xwm, uas tsis yog txuas ncaj qha mus rau qhov kawg siv kev ua haujlwm.


Cov piv txwv yog: scented T-shirt