W Npuag kev kho mob rau lub rooj zaum thiab rooj zaum

- May 08, 2018-

Npuag kev kho mob rau lub rooj zaum thiab rooj zaum


Kev tu tus qauv rau cov ntaub ntawv "W"


CLEANING / NETTOYAGE:

Hnov huv si siv cov npuas dej los ntawm ib tug

xws li xab npum me me los yog tshuaj ntxuav tais diav los yog ib qho chaw ntxhua khaub ncaws uas tsis muaj teeb meem los tiv thaiv cov neeg ua haujlwm. / Cov neeg tsis muaj teeb meem nrog cov neeg ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm, tsis muaj kev txwv, tsis muaj kev tiv thaiv de meuble sans solvant.