S npuag tu rau lub cev thiab rooj zaum

- May 09, 2018-

ntaub tu cov lus thiab cov rooj zaumKev tu tus qauv rau "S" npuag


CLEANING / NETTOYAGE:

Hnov huv si uas siv cov tshuaj dawb, tsis muaj dej dawb

los yog qhuav tu khoom. / Enlever les taches

thiab siv cov tshuaj tiv thaiv kom tsis txhob muaj teeb meem

un produit tsib nettoyage sec.