Plywood labeling thiab formaldehyde nyob rau hauv kuaj plywood

- Jun 20, 2018-

1.Cov koj cim lub plywood nrog cov ntawv lo, cov kua nplaum

2.Txhua zaus koj sim koj lub EPA lossis CARB P2 los sis Nyeg E0 kua nplaum?

3.Koj puas tau sim koj kua nplaum?

4.Kev koj puas tau kuaj cov plywood tas?

5.Xyuas koj tawm sab nrauv daim ntawv lo thiab cim

6.Cov koj cov ntaub ntawv kuaj tawm kua mis tsis raug cai lossis tsis yog, lub koom haum xeem tau ntawv pov thawj los yog tsis?

7. Tsim lub sijhawm thiab pawg batch