Formaldehyde hauv tawv rau rooj zaum rooj & rooj zaum

- May 30, 2018-

Formaldehyde hauv tawv rau rooj zaum rooj & rooj zaum


[Txhua lub teb chaws]

Tag nrho cov tawv uas tuaj rau daim tawv nqaij, rau cov neeg laus thiab cov menyuam yaus tshaj 36 lub hlis yuav tsum muaj cov ntaub ntawv tsis txaus tshaj 75 mg / kg (75 ppm).

 

Lus Cim: Rau tshooj 27 ntawm qhov chaw zaum sab nraum zoov / chaw muag khoom, thov ua raws li cov ntawv qhia ntws txuas rau hauv qab ntawm qhov kev sib txuas lus. Yog tias xa daim ntawv qhia tiav, ua tib zoo xyuas cov ntaub ntawv xwb. Saib SI rau kev qhia txog cov kev qhia tawm cov neeg sab nraud tau.