Tig nplaim qab - TCEP & TDCPP txuj kev ntsuas rau cov ntawv xov xwm

- Jul 25, 2018-

Tig nplaim qab - TCEP & TDCPP (WMRT / VT ALS 85)


Ib tus neeg tau txais, siv tau thiab siv tsis tau npau npog / textile ntawm rooj tog zaum hauv tsev rau tus kheej siv yuav tsum tsis pub tshaj 0.1% ntawm TCEP & TDCPP.