EV veneer muaj E2, E1 thiab E0 Cov kua nplaum, thov paub txog lawv

- May 16, 2018-

EV veneer muaj E2, E1 thiab E0 Cov kua nplaum, thov paub txog lawv

Lub tsev veneer kuj muaj ntau hom kua nplaum, E2, E1 thiab E0 Lo lus. Thaum koj mus yuav, nrog tham nrog cov neeg muag khoom seb cov kua nplaum uas lawv siv.