Costco Cov Khoom Zoo Tshaj Plaws Cov Kev Cai thiab Cov Cai Kom Tau Cov Khoom Case Cov Ntaub Ntawv

- Jul 26, 2018-

1.9
Bar Qhov Siab & Cov Tshaj Xo Kev Kub Nyog (chav noj mov & qhov cub)
A.
Cov quav nrog tus taw kev ncuav taw yuav tsum muaj lub hau cap.
B.
Cov hau hlau yuav tsum yog qhov "U" shape configuration thiab them rau sab saum toj, pem hauv ntej thiab sab nraum qab ntawm lub ncab. Lub hau yuav tsum npog 5 hli ntawm lub hau ntej thiab sab nraub qaum ntawm lub ncab. Ib daim ntawv qhia tag nrho 'U' hau npog tag nrho ntawm sab xub ntiag thiab nraub qaum ntawm lub ncab yog tau. Sab saum toj phaj yog qhov siv tau yog tias lub ncab txig.
C.
Tag nrho cov rooj zaum, tsis hais siab npaum li cas, yuav tsum kom muaj kev sib txoos. Tsuas pub tshwj xeeb xwb yog cov thoob-thoob-ntim qhwv lub qhov rooj, lub chaw nqa roj hmab thiab rooj zaum, thiab cov rooj zaum ntawm lub rooj noj mov (daim ntawv pom zoo los ntawm tus tswv yuav tsum tau).