AFRDI Tus Qauv rau Chav Ua Haujlwm zaum

- Apr 19, 2018-

AFRDI Txuj Ci


Qib - 4 Qib - 6
Lub rooj ruaj ntseg stability 1600N 2000N
Rov qab kuaj qhov kev xeem 760N / 1600N 760N / 2000N
Caj npab zog kuaj - Kab rov tav - Zoo li qub 500 N 600N
Caj npab muaj zog - Ntsig - Zoo li qub 900N 1200N
Tog Tog Taw Kev Xeem - Cyclic - Hom III 950N / 100000 1200N / 200000
Kev Tiv Thaiv Mob Tom Qab - Cyclic 950N / 330N / 100000 1200N / 415N / 200000
Lub Xeem Feem Xeem

Kev Tuaj Ntsuam Xyuas Tom Qab / 38 (kawm tiav) / 68 (kawm tiav)
Caj npab hloov Kev Xeem / 38 (kawm tiav) / 68 (kawm tiav)
Tso Tawm

Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv - Cyclic 950N / 100000 1200N / 100000
Kev Xeem Stability - Dynamic 600N / 80N 600N / 80N